'Osteopathie bekijkt het
menselijk lichaam
als één geheel'

OSTEOPATIE

Wat is Osteopathie ?

Osteopathie is een manuele geneeswijze, de osteopaat gebruikt voor het onderzoek en zijn behandeling alleen zijn handen. Grondlegger van de osteopathie is de Amerikaanse arts A.T. Still, 1828- 1917. Vanuit de USA werden eerst Engeland en Frankrijk bekend met de osteopathie. De rest van Europa volgt nu met een snelle inhaalslag. Uitgangspunt van de osteopathie is dat het menselijk lichaam een geheel is, met interaktie van verschillende systemen die elkaar in balans houden. Bij verstoring van dit natuurlijke evenwicht, bv. door ziekte, een operatie, een blessure of verkeerde voeding kunnen lichamelijke klachten ontstaan. De osteopaat probeert dit natuurlijke evenwicht te herstellen.

Wanneer Osteopathie ?

Indicatiegebied.

De lijst van indicaties voor een osteopatische behandeling is erg uitgebreid. In het algemeen kan reden voor een consult zijn als er gezegd is : ”met deze klacht moet u maar mee leren leven”. Meer specifiek : klachten aan het bewegingsapparaat zoals rug- en nek –klachten, uitstralende pijnen in arm of been, whiplash, RSI, schouder- klachten, hoofdpijn-migraine, incontinentieproblemen, kaakproblemen, maag-darmklachten, huilbaby’s, baby’s met voorkeurshouding. Zoals u ziet is het indicatiegebied erg groot. Sommige klachten worden ook door andere (para)medici behandeld, als dan geen duidelijke vermindering van klachten meer is waar te nemen kan de visie van een osteopaat een nieuwe opening bieden. Daarnaast is het goed mogelijk om vanuit verschillende achtergronden tegelijk een klacht te behandelen. Bij twijfel of vragen is het altijd mogelijk kontakt met mij op te nemen, dit kan telefonisch of per email.

Onderzoek en Behandeling

Natuurlijk Evenwicht De osteopaat gaat ervan uit dat het lichaam een geheel is en probeert de klacht van een patient vanuit die visie te behandelen. Verstoring van het natuurlijk evenwicht van een patient kan klachten geven, maar de oorzaak van de klacht kan dus elders in het lichaam zijn oorsprong vinden. Het onderzoek blijft dus niet beperkt tot de directe locatie van de klacht. De osteopaat gaat hierbij uit van zijn kennis van dezelfde pathologie, fysiologie, neurologie en anatomie die de klassieke geneeskunde hanteert. De relaties tussen alle strukturen in het menselijk lichaam worden door de osteopaat echter op een andere wijze geinterpreteerd. Zo kunnen lage rugklachten veroorzaakt worden door een fixatie van een enkel maar ook door een oude blinde darm operatie. De in het onderzoek gevonden bewegingsbeperking worden in combinatie met de door de patient aangegeven klacht geevalueerd, en er wordt een behandelplan opgesteld. Normaliter moet er binnen 4 tot 6 behandelingen een door de patient waar te nemen resultaat zijn. Dit hoeft echter niet te betekenen dat dan de klacht volledig opgelost is. Treedt er binnen deze periode geen waarneembare verbetering op dan is het niet logisch verder te behandelen.

Wanneer geen Osteopathie ?

Behandelingsgebied.

Vanuit de voorstudie van een osteopaat, fysiotherapeut of arts, bestaat een gedegen kennis van het behandelingsgebied. Zo weet een osteopaat ook wanneer het beter is om niet te behandelen. Indien nodig zal aanvullende informatie worden opgevraagd bij de verwijzend arts of worden terug verwezen naar de verwijzend arts.

Beroepsorganisatie

Belangenbehartiging De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie behartigt de belangen van de osteopathie binnen Nederland, onderhoud kontakten met patienten- organisaties, opleidingen, zorgverzekeraars en heeft als taak osteopathie meer bekendheid te geven. Het Nederlands Register voor Osteopatie behartigt de belangen van de patient, eventuele klachten kunnen aan het onafhankelijke register worden voorgelegd.